Tjänster Torra ögon utredning

Torra och skaviga ögon är ett problem som blir allt vanligare och påverkar vardagen för många. Orsaken är vad som kallas multifaktoriell vilket betyder att det är flera faktorer som samverkar och bidrar till besvären.

En torra ögon utredning hos oss består av fler olika steg. Den inleds med att genom olika undersökningar bekräfta att besvären kan relateras till torra ögon. Om det visar sig att så är fallet utreder vi vilka faktorer samverkar för att skapa besvären. Baserat på de fynd vi hittar kan vi sedan rekommendera olika åtgärder för att minska eller eliminera just dina besvär.

Vid uppföljande besök utvärderas och revideras de rekommenderade åtgärdernas effekt.

Har du besvär med torra, skaviga eller irriterade ögon är du välkommen att boka en torra ögon utredning hos oss.

Läs mer om torra ögon här