Tjänster Synintyg körkort

Vi utfärdar synintyg för körkort, Grupp 1. Vid denna undersökning testar vi din synskärpa och synfält. Vi har möjlighet att rapportera intyget elektroniskt till Transportstyrelsen.

Ta med legitimation till undersökningen.

Körkort Grupp 1: AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort

Synintyg vid förlängning av högre behörighet

Vi kan även utfärda synintyg vid förlängning av körkort med högre behörighet om du är under 45 år. För dig som är äldre än 45 år eller inte redan har körkort med högre behörighet ska intyget utfärdas av läkare.