Tjänster Ögonhälsoundersökning

Vår ögonhälsoundersökning är en utökad genomgång av synförmågan och ögonens hälsotillstånd. Vi rekommenderar den speciellt vid misstanke kring sjukliga förändringar eller där det finns ärftlighet som ökar risken för ögonsjukdomar. Ett exempel på en ärftlig ögonsjukdom är glaukom (grön starr).

Vid en ögonhälsoundersökning hos oss ingår vår redan omfattande synundersökning men dessutom gör vi en extra noggrann undersökning av ögonbotten, en synfältsundersökning och en mer omfattande bedömning av eventuella samsynproblem.

Vid sjukliga tillstånd som kan kräva behandling remitterar vi vidare till ögonläkare.

OCT-undersökning

Vid behov kan vi även göra en OCT-undersökning som ger mycket detaljerade tvärsnitt av gula fläcken och synnerven. En undersökning med OCT hjälper oss att ännu bättre kunna göra rätt bedömning av förändringar i gula fläcken men även att följa utseendet hos synnerven hos de med ökad risk för glaukom (grön starr).

Diagnostiska läkemedel

För att i vissa fall kunna göra ännu bättre undersökningar har vi möjlighet att använda diagnostiska läkemedel. De kan användas för att vidga pupillen för bättre insynen in ögonen, bedöva ögonen eller slå ut förmågan att ändra ögonlinsens brytkraft.