Tjänster Myopikontroll

Förekomsten av myopi (närsynthet) ökar i världen och störst problem är det i de asiatiska länderna. Eftersom ögon med hög närsynthet har större risk för att utveckla ögonsjukdomar är det i vissa länder ett folkhälsoproblem. Detta har lett till att mycket energi och kraft läggs på att hitta olika sätt att bromsa denna utveckling. Även om vi i Sverige inte har sett denna dramatiska ökning i populationen så är det ändå ett problem för den enskilde individen som utvecklar närsynthet.

Forskningen har visat att om vi ger en annan optisk bild till ögat än vad vi normalt ger så kan det bromsa utvecklingen av närsyntheten. Det mest effektiva sättet att göra detta är genom kontaktlinser som ändrar de perifert brytande strålarna i ögat.

Med speciella kontaktlinser har vi möjlighet att bromsa utvecklingen av närsyntheten hos barn och yngre. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.