Tjänster Bildskärmsglasögon

Att arbeta vid bildskärm kan ge olika typer av synrelaterade besvär. Förutom de uppenbara som suddig syn och ansträngda ögon så kan det leda till huvudvärk och besvär i nacke och skuldror. Allt fler klagar även på att de får besvär med torra och grusiga ögon vid längre tids arbete vid bildskärm.

Arbetsgivaren har en skyldighet att erbjuda synundersökningar till anställde som normalt arbetar mer än en timme vid bildskärm per dag. Detta ska ske med regelbundna intervall eller om den anställde uppvisar besvär som kan relateras till synen.

Om synundersökningen visar att den anställde är i behov av särskilda arbetsglasögon avsedda för arbete vid bildskärm ska de tillhandahållas av arbetsgivaren.

Föreskrifter från arbetsmiljöverket som reglerar arbete vid bildskärm:
Arbete vid bildskärm (AFS 1998:05)
Belastningsergonomi (AFS 2012:02)

Olika typer av bildskärmsglasögon (terminalglasögon)

Bildskärmsglasögon, som tidigare benämndes terminalglasögon, är glasögon som är särskilt anpassade till arbete vid bildskärm. Dessa särskilda glasögon kan vara av olika typer och ska anpassas till den enskildes specifika behov. De vanligaste typerna är enkelslipade, närprogressiva och rumsprogressiva glasögon.

 • Enkelslipade glasögon har en styrka som är anpassade till ett specifikt avstånd. Mest lämpliga för de som har små synfel eller de som bara har behov att se till bildskärmen.
 • Närprogressiva glasögon har flera styrkor och möjliggör seende till nära och mellanavstånd så som läsning, skrivbord och bildskärm. Passar främst för de som inte har allt för varierande synbehov eller av de som inte har något större synfel på längre håll.
 • Rumsprogressiva glasögon har många olika styrkor och möjliggör seende på nära och mellanavstånd men även i viss mån till längre håll. Som namnet antyder fungerar denna typ utmärkt till de flesta av synbehoven inom rummets fyra väggar. Passar främst för de som har mycket varierande synbehov och som även har synfel på längre håll.

Vid en synundersökning hos oss kan vi snabbt avgöra vilken typ av bildskärmglasögon som är mest lämplig för varje enskild person.

Tips & råd

Förutom väl anpassade bildskärmsglasögon så är god synergonomi vid bildskärmen viktigt för att minska risken för eventuella besvär.

 • Ta korta pauser ofta
  För att avlasta ögonen är det viktigt att inte bara fokusera på nära håll. Studier visar dessutom att vi blinkar betydligt färre gånger när vi tittar på en bildskärm vilket leder till torra och irriterade ögon. Ta därför hellre korta pauser ofta än långa pauser sällan. Se till att lyfta blicken och titta ut på långt håll. Att under pausen kontrollera meddelanden på mobilen ger inte rätt avlastning för ögonen.
 • Placera bildskärmen korrekt
  För att säkerställa bra synergonomi är det lämpligt att placera skärmen på en armlängds avstånd (60 – 80 cm). Ställ in höjden på skärmen så att övre kanten är något lägre än ögonhöjden.
 • Undvik bländande ljus
  Bländade ljus och reflexer är besvärande för synen och ögonen. Se därför till att placera skärmen och ljuskällor på ett sätt som ger god allmän belysning men som inte bländar ögonen eller ger reflexer i skärmen.
 • Ha en bra arbetsställning
  Sitt eller stå rakt framför skärmen med huvudet varken lutande framåt eller bakåt. Placera eventuella manuskript eller papper mellan tangentbord och skärm för att undvika sned blickriktning eller huvudställning. Använd gärna justerbar stol och skrivbord för att kunna skapa varierande arbetsställningar som känns bekväma.

Konsultera gärna våra optiker som är utbildade inom området synergonomi.