Tjänster Bidrag till barn

I Sverige får alla barn till och med 19 år bidrag till glasögon och kontaktlinser. Vi hjälper dig med bidragsansökan och drar av bidraget från slutkostnaden.

För barn under 8 år krävs recept från ögonläkare eller ortoptist. Barn som är 8 år eller äldre kan boka tid hos oss.