Dina ögon Torra ögon

Besvär orsakade av torra ögon är ett allt vanligare problem. Ungefär var femte vuxen besväras mer eller mindre av torra ögon. Det kan yttra sig på olika sätt som att ögonen känns irriterade, grusiga, suddiga, röda och i vissa fall att ögonen rinner.

Grundproblemet är att det produceras för lite tårvätska eller att tårarna dunstar för snabbt eller en kombination av båda. Orsaken är vad som kallas multifaktoriell vilket innebär att det är flera faktorer som samverkar och bidrar till besvären. En vanlig orsak är att de oljeproducerande körtlarna i ögonlocken inte fungerar som de ska.

Vid milda tillfälliga besvär kan det räcka med fuktande och smörjande droppar som lindrar för stunden. I vårt ögonapotek hittar du ett urval av droppar som vi kan rekommendera.

Om besvären är mer påtagliga eller tilltagande rekommenderar vi en torra ögon utredning där vi kan utreda vilka åtgärder som kan vara mest lämpliga.

Läs mer om vår torra ögon utredning här eller boka en tid.