Dina ögon Olika synfel

Rättsynthet – Emmeptropi

Ett öga där infallande ljusstrålar bryts till korrekt i ögat och ger en skarp bild.

Även rättsynta kan ha besvär med synen och ögonen. Orsakerna kan då vara allt från att ögonen samarbetar dåligt eller till mer sjukliga förändringar.

Närsynthet – Myopi

I ett närsynt öga bryts ljusstrålarna för kraftigt i förhållande till ögats längd. Synen blir suddig på längre håll men bra nära håll.

Närsynthet korrigeras med ett glas eller kontaktlins som minskar brytkraften.

Översynthet – Hyperopi

I ett översynt öga saknas brytkraft i ögat och ljuset bryts inte tillräckligt för att skapa en skarp bild på ögats näthinna. Yngre personer kan kompensera detta genom att spänna linsen i ögat så att brytkraften ökar vilket kan leda till besvär som trötthet och ibland huvudvärk. Med åren stelnar ögats lins och då blir synen även suddig framförallt på nära håll.

Översynthet korrigeras med ett glas eller kontaktlins som ökar brytkraften.

Astigmatism

Astigmatiskt brytningsfel kallas ibland slarvigt bara för brytningsfel (även om alla synfel är någon form av brytningsfel). Vid astigmatism är ögats optik skev och ger en suddig och ansträngande bild på ögats näthinna. Typiska besvär är rent allmänt suddig syn, trötthet och ibland huvudvärk.

Astigamtism korrigeras genom att skevheten hos ögats optik neutraliseras med en omvänt skev optik i ett glas eller kontaktlins.

Ålderssynthet – Presbyopi

För att kunna se på nära håll har vi förmåga att öka linsens brytkraft genom att spänna ögats lins. Med åren stelnar linsen och vi får allt svårare att se på nära håll. Efter 40 års ålder börjar det även inkräkta på normalt läsavstånd och kallas då ålderssynthet.

Ålderssynthet korrigeras med glas eller kontaktlins som ökar brytkraften på nära håll.

Läs om hur ditt synfel kan rättas till med olika glastyper och kontaktlinser.