Dina ögon Ögonsjukdomar

Ögonen kan drabbas av många olika åkommor som kan vara allt från ofarliga till allvarliga.

Vid besvär är det viktigt att söka hjälp för att utreda vad som orsakar besvären. Det finns även sjukliga förändringar som i början inte ger några symptom men som med tiden kan skada ögonen. För att säkerställa god syn och kunna förbygga eventuella problem rekommenderar vi regelbundna undersökningar av ögonen.

En synundersökning eller ögonhälsoundersökning hos oss möjliggör upptäckten av eventuella ögonsjukdomar eller andra förändringar. Vid sjukliga tillstånd som kan kräva behandling remitterar vi vidare till ögonläkare.

Några vanliga åldersrelaterade ögonsjukdomar

Grå starr – Katarakt

Grå starr eller katarakt som det även heter innebär att linsen i ögat blivit grumlig. Den vanligaste orsaken är ett normalt åldrande av ögats lins.

De inledande besvären brukar vara att mörkerseendet blir jobbigare och att det krävs mer ljus för att se bra. Ofta upplevs bländande ljus besvärande och det känns skönt med solglasögon eller keps som skuggar ögonen. När grumligheten ökar i linsen blir synen allt mer suddig och störande.

Om synen påverkas allt för mycket kan grå starr åtgärdas genom en operation där den grumliga linsen byts ut mot en konstgjord lins.

Vid en synundersökning hos oss kan vi bedöma om det finns grå starr och diskutera om det är dags för en remiss.

Grön Starr – Glaukom

Grön starr, vars medicinska term är glaukom, finns i olika varianter och den vi beskriver här kallas öppenvinkelglaukom.

Vid glaukom förtvinar synnerven vilket resulterar i att synfältet successivt skadas. Ofta är detta förknippat med en stegring av ögats inre tryck men det finns även en variant med normalt tryck.

Eftersom förändringen sker långsamt och börjar i synfältets yttre delar ger inte sjukdomen inledningsvis några besvär. När skadorna på synfältet ökar och blir mer centrala börjar de störa synen och kan med tiden ge en påtaglig synförlust.

Det finns ingen botande behandling och de skador som uppstår går inte att reparera. Den behandling som finns är att bromsa förloppet genom att sänka ögats inre tryck med ögondroppar eller operation. Det är därför viktigt att sjukdomen upptäcks så tidigt som möjligt.

Vi rekommenderar de som fyllt 50 år och har en förälder eller syskon med glaukom att regelbundet undersöka sina ögon. Vid en ögonhälsoundersökning hos oss så ingår en glaukomscreening där vi mäter ögonens synfält och inre tryck samt bedömer synnervens utseende och nervfiberlager.

Åldersförändringar i gula fläcken – Makuladegeneration

Gula fläcken är det området på näthinnan i ögat där den bästa upplösningsförmågan och skarpaste synen finns. Uppstår det fel på gula fläcken drabbas därför den centrala synen medan synen runt omkring oftast är intakt. Därför påverkas främst synkrävande uppgifter som läsning och ansiktsigenkänning men orienteringsförmågan kvarstår.

Det finns två grundtyper av åldersrelaterade förändringar i gula fläcken, torra och våta. Den vanligaste är den torra typen som ger en långsam försämring av synen och utgör ca 90% av fallen. Den ovanligare våta typen ger en snabbare försämring av synen och resulterar i en mer påtaglig synförsämring.

Vid den torra typen av åldersförändringar i gula fläcken finns ingen effektiv behandling. Den våta typen kan behandlas med bromsande läkemedel i ögat men det finns ingen botande behandling. I vissa förstadier till den våta typen kan extra tillskott av för ögat viktiga antioxidanter och mineraler ge en bromsande effekt.

De flesta som drabbas är över 65 år och det finns även en ärftlig faktor. Rökning ökar risken för att utveckla denna typ av förändringar.

Det är alltid viktigt att söka hjälp vid försämrad syn men det är extra viktigt att söka direkt om synen försämras snabbt eller om raka föremål eller linjer ser sneda eller krokiga ut. Vid misstanke om våta förändringar remitterar vi vidare till ögonläkare.